St.prp. nr. 65 (2008-2009)

Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd

Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget