St.prp. nr. 65 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd

Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget