Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Delrapport fra arbeidsgruppa 15.03.15