Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

Forskningsbarometeret 2013 presenterer 22 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. Hvert år velges noen tema ut for nærmere omtale og analyse. Forskningsbarometeret 2013 inneholder egne temadeler om forskning og utvikling i næringslivet og om internasjonalisering av forskning.