Forskotteringsloven - forskl.

LOV 1989-02-17 nr 02: Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven).

Formålet med bidragsforskott er å sikre at barn som omfattes av loven får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned.

Formålet med bidragsforskott er å sikre at barn som omfattes av loven her etter nærmere regler får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned.

Se loven på lovdata.no