Forskrift om dvergålegras som prioritert art etter naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til forskrift om dvergålegras (Zostera noltei ) som prioritert art etter naturmangfoldloven § 23 og 24. Ved å prioritere dvergålegras vil den komme inn under en ordning som innebærer en særskilt tilpasset forvaltning for arten.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)