Forskrift om dvergålegras som prioritert art etter naturmangfoldloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til forskrift om dvergålegras (Zostera noltei ) som prioritert art etter naturmangfoldloven § 23 og 24. Ved å prioritere dvergålegras vil den komme inn under en ordning som innebærer en særskilt tilpasset forvaltning for arten.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)