Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (endringer i importbestemmelsene m.m.)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. januar 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 9, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 18 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no