Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. desember 2000 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 18, § 21, § 33 første ledd og § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 9 jan 2004 nr. 159, 22 des 2004 nr. 1761, 30 jan 2006 nr. 99, 6 juli 2007 nr. 951, 21 mai 2008 nr. 477, 23 des 2008 nr. 1543, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1409, 10 jan 2012 nr. 62, 31 mai 2013 nr. 576, 7 feb 2013 nr. 176, 25 mars 2014 nr. 344, 12 des 2014 nr. 1763, 9 sep 2015 nr. 1122, 30 okt 2015 nr. 1245.<br> Endres ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1847 (i kraft 1 mars 2016), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).<br> Rettelser: 25.02.2016 (Vedlegg 4A nr. 33), 01.03.2016 (§ 16 første setn, § 28b annet ledd og § 28c tredje ledd).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov