Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. oktober 2021 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 19 andre ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov