Forskrift om fremmede organismer

Spredning av fremmede organismer regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, men lovens kapittel IV om fremmede organismer har, med unntak for utenlandske treslag til skogbruksformål og ballastvann for skip, ennå ikke trådt i kraft.

Last ned Kongerlig resolusjon (pdf)