Lover og regler

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 30. juni en endring i prioriteringsforskriften § 1. Endringen klargjorde retten til helsehjelp for personer uten fast opphold i riket og personer uten lovlig opphold og trådte i kraft straks.

Les kongelig resolusjon: Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (pdf)