Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader

Q-0819

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
Merknader til forskrift  12. desember 2002 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
Til kapittel 1. Generelle bestemmelser
Til kapittel 2. Beboernes rettigheter
Til kapittel 3. Bruk av tvang
Til kapittel 4. Særlige regler ved plasseringer etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26
Til kapittel 5. Klage m.m