Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen

Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 2021 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner forutlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd, § 3 tredje ledd, og lov 10. februar 1967 ombehandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 fjerde ledd. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no