Forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale. Forskriften fastsettes i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 61 a.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)