Forskrifter hjemlet i EØS-loven

Oversikt over sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriftene i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov