EØS-loven

Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter