Forskrifter hjemlet i lov om konvensjon om kjemiske våpen

Oversikt over sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriftene i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov