Lov om konvensjon om kjemiske våpen

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei

Lova handlar om forbodet mot å utvikle, produsere, skaffe, lagre, overføre m.m. kjemiske våpen i strid med Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen.

Lova handlar om forbodet mot å utvikle, produsere, skaffe, lagre, overføre m.m. kjemiske våpen i strid med Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese lova i fulltekst.

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande føresegner