Høring - Forslag fra EU-kommisjonen om forenkling av godkjenningsposedyrer for rullende materiell i internasjonal trafikk, sammenslåing av interoperabilitetsdirektivene 96/48 og 2001/16 samt utvidelse av arbeidsområdet til ERA

EU-kommisjonen la 13. desember 2006 fram forslag til rettsakter som skal lette jernbanetransport over landegrensene. Det foreslås å endre jernbanesikkerhetsdirektivet slik at godkjenningsprosedyrene for rullende materiell i de enkelte landene i forbindelse med grenseoverskridende trafikk forenkles.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007