Forslag om endring av aktivitetsforskriften § 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2009