Forslag om endring av aktivitetsforskriften § 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2009