Forslag til endring i politiloven §18 - krav om uttømmende og utvidet politiattest for ansettelse i politiet og for personer som skal utføre arbeid for politiet uten å være ansatt

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2014