Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019

Grunnlagsmateriale fra de statlige transportetatene og Avinor AS

Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la 17. januar 2008 fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019. Dokumentet er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008

Forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 ble sendt på høring fra Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen med høringsfristen 30. april 2008.

Forslaget til NTP ble lagt fram 17. januar 2008, og er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Vår ref.:

Høringsbrev fra Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2010-2019 (17. januar 2008).

 

Forslag fra de statlige transportetatene og Avinor AS til Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

 

Til toppen