Forslag til ny forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2013