Forslag til ny forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2013