Forslag til ny modell for beregning av kriteriet for fylkesveg i inntektssystemet for fylkeskommunene

Denne rapporten er en resultat av et prosjekt utlyst av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapene ViaNova Plan og Trafikk AS, i samarbeid med TLeland AS. Den inneholder forslag til en forenklet modell for beregning av kriteriet drift- og vedlikeholdsbehov fylkesveg i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Forslag til ny modell for beregning av kriteriet for fylkesveg i inntektssystemet for fylkeskommunene (pdf)