Forslag til verneplan for Tyrifjorden

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forslag til verneplan for Tyrifjorden. Verneforslaget omfatter 7 naturreservat og 6 biotopvernområder.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)