Forsvarsministeren signerte fangeavtale

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har underskrevet en avtale med Afghanistan om hvordan personer som blir tatt til fange av de norske styrkene skal behandles.

Forsvarsministeren signerte fangeavtale

13.10.06 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har underskrevet en avtale med Afghanistan om hvordan personer som blir tatt til fange av de norske styrkene skal behandles.

Forsvarsministeren ankom torsdag 12. oktober Kabul i Afghanistan. Hensikten med besøket er både å besøke de norske styrkene i Kabul, Mazar-e-Sharif og Meymaneh, samt å ha samtaler med myndighetene i Afghanistan.

Torsdag hadde forsvarsministeren blant annet møter med president Karzai og forsvarsminister Wardak. Under samtalene med Karzai understreket statsråden at det norske bidraget til ISAF-styrkene i Afghanistan er Norges viktigste pågående utenlandsoperasjon.

President Karzai og den norske forsvarsministeren snakket om utviklingen i Afghanistan, og om sikkerhetssituasjonen.
- Norge har forpliktet seg til et langtidsengasjement i Afghanistan. Vi vil fortsette vårt engasjement i nord, hvor vi blant annet leder et PRT (Provintial Reconstruction Team). I tillegg er det viktig at vi også bidrar til oppbyggingen og utviklingen av landet, understreket hun.

Økt respekt for menneskerettighetene
Forsvarsministeren var svært glad for at hun under møtet med forsvarsminister Wardak kunne underskrive en bilateral avtale om fangebehandling, som er et viktig bidrag til økt respekt for menneskerettigheter i Afghanistan. Hovedelementene i avtalen er at partene bekrefter sine eksisterende internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Gjennom avtalen vil det også etableres mekanismer som gjør det mulig å overvåke at afghanske myndigheter etterlever menneskerettighetene, samt at afghanske myndigheter ikke skal gjennomføre dødsstraff overfor personer som omfattes av avtalen.

Foruten møtene med Karzai og Wardak møtte ministeren det norske personellet som tjenestegjør i Kabul og fikk orienteringer om tjenesten og forholdene i den afghanske hovedstaden.
- Vi har utrolig dyktig personell i Afghanistan, som har et godt rykte. De gjør en svært viktig jobb her med å bidra til å hjelpe afghanske myndigheter med å sikre stabiliteten. Jeg er glad for at jeg igjen har fått muligheten til å besøke de norske soldatene her, sa Strøm-Erichsen.

Bakgrunn

Avtalen som ble signert er en memorandum of understanding mellom Forsvarsdepartementet og det afghanske forsvarsministeriet om overlevering av personer som er anholdt av norske ISAF-styrker til afghanske myndigheter.

Avtalen ble signert av de to lands forsvarsministere, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Abdul Rahim Wardak ved en særskilt oppsatt signeringsseremoni.

Den norske styrken er som en del av ISAF gitt i oppdrag av FN's sikkerhetsråd å bistå Afghanistan med å gjenopprette sikkerheten i landet. Som en følge av dette kan de også måtte bistå afghanske myndigheter i anholdelse av personer som truer denne sikkerheten. Avtalen bekrefter de eksisterende menneskerettighetsforpliktelser Norge og Afghanistan har ovenfor personer som befinner seg i deres varetekt og i særdeleshet de forpliktelser som påligger Afghanistan ovenfor sine borgere. I tillegg sikrer avtalen at norske styrker og uavhengige tredjeparter gis adgang til å overvåke at Afghanistan respekterer disse forpliktelsene, samt at det ikke vil gjennomføres dødsstraff for personer som overleveres under avtalen.

Liknende bilaterale avtaler er inngått mellom Afghanistan og flere av de landene som deltar med styrker i ISAF-operasjonen, deriblant Danmark og Nederland.

Norske styrker i Afghanistan har i svært få tilfeller bidratt til å anholde personer. I lys av den uoversiktlige situasjonen i Afghanistan kan det imidlertid ikke utelukkes at dette vil kunne skje i større grad i fremtiden. Denne avtale vil tjene som et instrument for å sette fokus på Afghanistans menneskerettighetsforpliktelser og gjøre en overvåking lettere i praksis. Det er derfor gledelig at Afghanistan gjennom inngåelsen av slike avtaler bidrar til å sette slikt fokus på de forpliktelser landet har etter folkeretten.

Les avtalenher.