Forventer prioritering av LOS-programmet

- LOS-programmet er en veldig viktig forutsetning for at vi skal klare den videre omstillingen av Forsvaret, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter besøket hos LOS-programmet i Forsvaret.

Forventer prioritering av LOS-programmet

10.10.06 - LOS-programmet er en veldig viktig forutsetning for at vi skal klare den videre omstillingen av Forsvaret, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter besøket hos LOS-programmet i Forsvaret 3. oktober.

LOS-programmet er Forsvarets satsning på nytt felles forvaltningssystem for økonomi, materiell og personell, og er således viktig for å nå målene for moderniseringen av Forsvaret i henhold til Stortingets vedtak.


Forsvarsministeren ble informert om organiseringen av LOS-programmet generelt og Økonomiprosjektet spesielt. Hun fikk også et utkast til tidsplan for det planlagte Logistikkprosjektet, og orienteringer om drift og videreutvikling av eksisterende forvaltningssystemer.

- LOS-programmet er en veldig viktig forutsetning for at vi skal klare den videre omstillingen av Forsvaret, og dette er et prosjekt jeg vil følge meget nøye. Etter det jeg har hørt i dag føler jeg meg beroliget, sa forsvarsministeren etter besøket.

Strøm-Erichsen forventer nå at Forsvarets ledere prioriterer LOS-programmet meget høyt, og gjør alt hva de kan for å sikre en vellykket gjennomføring av Økonomiprosjektet.
- Skal vi lykkes med innføringen må lederne klare å skape et engasjement rundt det å motta de nye systemene.

Bemanning og kompetanse

Programleder Jan Christian Ødegaard var vert for besøket og hadde lagt opp til orienteringer om organisering av programmet, Økonomiprosjektet, et fremtidig logistikkprosjekt og drift og videreutvikling av eksisterende forvaltningssystemer.


- Utfordringer i tiden fremover er spesielt bemanning og kompetanse i LOS-programmet, og hvordan man skal sikre forankring i linjen hos de som blir berørt av nye systemer, sa Ødegaard.

Bedre styring og ledelse
Økonomiprosjektet skal gi Forsvaret en løsning for styring og ledelse, og understøtte strategisk planlegging. Videre vil det gi en utvidet økonomiløsning for vertikal styring og horisontal samhandel, som gir Forsvaret et etterspurt elektronisk basert forpliktelsesbilde. I tillegg skal det erstatte eksisterende materiellsystemer, slik at alle artikkelregistre og materiellregnskap samles i ett system. For å få til dette må det etableres grensesnitt til andre eksisterende systemer. Prosjektleder Geir Moreite sa at i følge tidsplanen skal prosjektet starte opp i november og avsluttes i februar 2008. I løpet av tiden frem til levering skal programmet testes ut av over hundre personer i Forsvaret. Disse testpersonene skal gis en inngående opplæring i systemet og skal etter at testperioden er ferdig, returnere til sine hjemmeavdelinger som ekspertbrukere. På denne måten får prosjektet utnyttet den erfaringen som finnes ute ved avdelingene.

Felles løsninger
Kommandørkaptein Bjørn Sæbø ga en kort orientering om logistikkprosjektet, hvor Forsvaret har planer om å innføre felles løsninger for vedlikehold og konfigurasjonsstyring av materiell, og prosjektanskaffelser.

Seniorrådgiver Stian Norløff holdt en orientering om prosessen for drift og videreutvikling av de om lag 160 eksisterende forvaltningssystemene. Fra 1. november overføres ansvaret til Forsvarets logistikkorganisasjon. De fleste av disse systemene vil bli utfaset som en følge av Økonomi- og Logistikkprosjektet