Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredningen er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Spørsmålene som søkes besvart gjennom Konseptvalgutredning (KVU) for dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge er:

  1. Hvilket nivå for dekommisjonering er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt?
  2. Hva blir kostnaden for dekommisjoneringsprosjektet?
  3. Hva bør vurderes i videre planlegging?

Rapporten er utarbeidet av DNV GL sammen med Studsvik Nuclear AB, Westinghouse Electric Sweden AB og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF). Arbeidet er basert på internasjonal beste praksis gjennom retningslinjer fra International Atomic
Energy Agency (IAEA) og Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser.

KVU: Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge - rapport og vedlegg 5-11

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4a

Vedlegg 4b