Historisk arkiv

Nye rapporter om norsk atomavfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland mottok i dag to utredninger for håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg.

- Det er viktig at vi finner gode løsninger for avvikling og håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg. Vi må huske på at de valgene vi tar i dag, vil ha betydning i lang tid fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren mottok i dag to konseptvalgutredninger (KVU) om norsk atomavfall. De handler om hvordan atomanleggene kan avvikles, og hva vi skal gjøre med avfallet.

Rapportene tar ikke stilling til når anleggene skal stenges ned, eller hvor avfallet bør lagres eller deponeres.

- Før regjeringen tar stilling til de ulike løsningene, må utredningene kvalitetssikres av eksperter. Dette er kompliserte spørsmål som krever grundige faglige utredninger, sier Mæland.

Faksimile fra konseptvalgutredningene

Oppbevaring

Den første utredningen vurderer løsninger for oppbevaring av brukt kjernebrensel og annet radioaktivt avfall. Rapporten anbefaler at alt brukt kjernebrensel sendes til utlandet for stabilisering (reprosessering). Norge vil få en begrenset mengde stabilisert avfall tilbake. Dette foreslås lagret enten i et utvidet kombinert lager og deponi i Himdalen, eller på et nytt sted.

Les konseptvalgutredningen om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall her.

Avvikling

Den andre utredningen vurderer hvordan atomanleggene kan avvikles, og oppryddingen rundt dem. Utredningen anbefaler at områdene rundt anleggene på Kjeller og i Halden fristilles. Det betyr at de etter en eventuell avvikling kan brukes til boliger eller lett industri. Forutsetningen for begge disse løsningene er at brukt brensel fjernes fra områdene.

Les konseptvalgutredningen for fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge her.

 

Utredningene er utarbeidet av DNV GL AS med samarbeidspartnere Studsvik Nuclear AB, Quintessa Ltd., Westinghouse Electric Sweden AB og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF). Utredningsarbeidet har pågått siden september 2013.

Mer informasjon om departementets arbeid med nukleære saker finner du her.