Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredningen er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Spørsmålene som søkes besvart gjennom denne konseptvalgutredningen (KVU) er:

  1. Hvilke løsninger for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall gir størst samfunnsøkonomisk nytte?
  2. Hva er viktig å fokusere på i den videre planlegging for å gjennomføre valgte løsninger?

Denne KVU er utarbeidet av DNV GL AS sammen med Studsvik Nuclear AB, Westinghouse Electric Sweden AB, Quintessa Ltd. og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF), videre omtalt som KVUgruppen. Arbeidet er basert på internasjonalt beste praksis gjennom retningslinjer fra International Atomic Energy Agency (IAEA) og Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser.

KVU: Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall - rapport og vedlegg 7-12

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6