Tillegg til publikasjon G-0203 B / rundskriv G-43/95 om dødsboskifte

Teksten er under revisjon i forbindelse med at arveloven §§ 46 og 47 ble endret, jf. lov 12. mai 2015 nr. 28 om endringer i arveloven. Se også forskrift 2016-12-16-1587 om fordeling av herreløs arv til frivillig virksomhet.