Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Nr.

Vår ref.

Dato

G-06/2013

13/8045

18.12.2012

 

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

I.

  1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 965 med virkning fra 1. januar 2014.
     
  2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.
     
  3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

 

II.
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 629

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 601

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 814

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 430

c.

For uttak av blodprøve i farskapssaker:

 
 

Pr. prøve:

kr 255

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 495

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 866

 

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 673

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 507

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 410

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 168

 

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften. 

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver. 

Med hilsen
Anette Bleikelia Musæus
fung. avdelingsdirektør

Anne Lene Staib Knudsen
seniorrådgiver