Lover og regler

Geodataloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 2010-09-03 nr 56: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Loven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål.

Se loven på lovdata.no