GI-12/2021 Instruks om innreiseadgang til afghanske borgere som trenger innreisetillatelse i forbindelse med konsulær bistand til evakuering av norske borgere

GI-12/2021 Instruks om innreiseadgang til afghanske borgere som trenger innreisetillatelse i forbindelse med konsulær bistand til evakuering av norske borgere.pdf