Forsiden

Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker.

Oslo Economics fikk i oppdrag å undersøke konsekvensene av dagens honorarsystem for frilanstolker. Videre fikk de i oppdrag å komme med en særskilt vurdering av fjerntolkoppdrag, en vurdering av teknikalitetene for beregning av takst, herunder hva som bør inkluderes i forberedelsestiden, en beskrivelse av hvilke muligheter et endret honorarsystem kan gis og hvordan kompetanse kan premieres.

Oslo Economics la frem sin rapport 04. januar. Rapporten er nå sendt på høring med tre måneders høringsfrist.