Rapporter og planer

Gjennomgang av momskompensasjonsordningen

2023 EY AS

I Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag for 2022 ble det varslet at regjeringen ville legge opp til en gjennomgang av momskompensasjonsordningen i 2022, med utgangspunkt i regjeringens frivillighetspolitiske mål. Formål med gjennomgangen var å få mer kunnskap for å vurdere videre forenkling av ordningen, om den er treffsikker og videre utvikling av ordningen.

Frivillighet Norge, LNU og NIF gav sin tilslutning til oppdragsbeskrivelsen som dannet grunnlaget for gjennomgangen. EY (tidligere Ernst & Young) fikk oppdraget og har nå levert rapporten til departementet.