Gjennomgang av råfiskloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Drøfting av minstepris. Forslag til ny lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Oktober 2011.

Drøfting av minstepris.

Forslag til ny lov om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe (pdf-format) 

Oktober 2011.

Forside rapporten "Gjennomgang av råfiskloven"