Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner