Hevdslova

Lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser