Høring - Ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Hensikten er å få forskrifter som gir en fullstendig oversikt over Husbankens rente- og avdragsvilkår. Dette er de vilkår som Husbanken tilbyr når en søknad om lån innvilges. Vilkårene er grunnlaget for låneavtalen som inngås i forbindelse med utbetaling av lånet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken på høring.

Hensikten er å få forskrifter som gir en fullstendig oversikt over Husbankens rente- og avdragsvilkår. Dette er de vilkår som Husbanken tilbyr når en søknad om lån innvilges. Vilkårene er grunnlaget for låneavtalen som inngås i forbindelse med utbetaling av lånet.

Forskriftsutkastet omfatter også fullmaktsbestemmelser om gebyrer og Husbankens virkemidler ved betalingsproblemer.

Forslaget innebærer i all hovedsak en formalisering av gjeldende rett og praksis. Vedrørende forsinkelsesrenter og avrunding av nominelle renter vises det til nærmere omtale under §2 og §13. Samlet sett vil de økonomiske eller administrative konsekvenser være små, og vil bli håndtert innenfor vedtatt budsjett for 2011.