Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N

Høring av en rapport med formål å finne en reguleringsmodell for kystfiskekvoten som kan virke mer målrettet for å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i samiske kyst- og fjordområder og andre utsatte kystsamfunn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2017

Vår ref.: 17/4550

Høringsbrev.pdf

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Fjordfiskenemnda

Havforskningsinstituttet

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Nofima AS

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Regelrådet

Sametinget

Sjømat Norge

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Troms fylkeskommune