Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om diverse endringer i regelverket for behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.01.2018