Høring - div. endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (delegasjon av avslagskompetanse i visumsaker, adgang til arbeid i riket for familiemedlemmer til diplomater mv., oppretting av feil)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2011