Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av to forskrifter som pålegger Forsvaret å betale avgifter for bruk av tjenester ytt av Avinor AS og Avinor Flysikring AS

Utkast til forskrift om endringer i to forskrifter: Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS og forskrift om avgift på flysikrings-tjenester. Begge har som hovedformål å innlemme militær bruk i de ordinære avgiftssystemene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.07.2019

Vår ref.: 16/1058

Eventuelle merknader til utkastet må være mottatt av departementet innen 2. juli 2019. Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt gjennom den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan unntaksvis høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: [email protected]. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser.

Høringsbrev (pdf)

Vedlegg:

Forskrift 17. desember 2014 nr. 1802 om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1847 om avgift på flysikringstjenester

 

Se høringsbrevet

Airlift AS

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Ben Air AS

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

Bristow Norway AS

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

Danish Air Transport

European Helicopter Center AS

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Hesnes Air AS

Hovedorganisasjonen Virke

Ikaros ANS

Klima- og miljødepartementet

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartens funksjonærforening

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet

NHO Luftfart

NHO Luftfart

Norges Luftsportforbund

Norsk Flygelederforening

Norsk Luftambulanse AS

North Flying A/S

Norwegian Air Shuttle ASA

Notodden Lufthavn AS

Rørosfly

Scandinavian Airlines Norge AS

SUN-AIR of Scandinavia A/S

Sundt Air AS

Sunnhordland Lufthavn AS

Toll- og avgiftsdirektoratet

TORP Sandefjord Lufthavn AS

Widerøes Flyveselskap AS

Til toppen