Høring - endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapi¬tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.11.2017