Høring - Endring av yrkestransportloven og jernbaneloven

Høring av forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2017