Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

Regjeringen ønsker å styrke musikernes rettigheter og forlenge vernetiden for musikk til 70 år. Regjeringen la 21. mars 2014 frem forslag om å endre åndsverkloven, slik at vernetiden tilpasses EUs vernetidsdirektiv. Lovforslaget vil blant annet sikre at utøvende kunstnere vil få inntekter fra sin tidlige produksjon i hele sin levetid.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.11.2013

Vår ref.: 13/3389 ME/ME1 EAB:elt

Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

 

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU i åndsverkloven.

Direktivet i dansk versjon finnes her: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:DA:PDF

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfristen er 14. november 2013. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til [email protected], eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

 

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

 

Espen Arneberg Børset
seniorrådgiver

Høringsinstanser:      

 

Departementene

Abelia                                                                      

Akademikerne                                                        

Altibox                                                                     

Bildende Kunstneres Hjelpefond                         

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge                       

Datatilsynet                                                             

De nasjonale forskningsetiske komiteer                         

Den Norske Advokatforening                                          

Den norske Dommerforening                                          

Den Norske Fagpresses Forening                       

Den norske Forfatterforening                                          

Den norske Forleggerforening                                         

Den norske UNESCO-kommisjonen                               

Det Norske Komponistfond                                              

Elektronikkbransjen                                              

Elektronisk Forpost Norge                                               

FolkOrg                                                                   

FONO                                                                      

Forbrukerrådet                                                       

Forbundet Frie Fotografer                                                

Forskerforbundet                                                   

Fribit                                                                        

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon                       

Get                                                                           

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører        

GRAMART                                                              

GRAMO                                                                  

Grønn Ungdom                                                      

IFPI Norge                                                              

IKT-Norge                     

Kabel Norge

Kopinor                                                                    

KS                                                     

Landsforeningen Norske Malere                         

Landsorganisasjonen - LO                                                

Mediebedriftenes Landsforening                         

Medietilsynet                       

Musikernes fellesorganisasjon                                         

Musikkfondene                                                      

Nasjonalbiblioteket                                                

NAViO                                                                     

NextGenTel                                                            

Nokia Norge AS                                                     

NOPA                                                                      

Nordisk Copyright Bureau                                                

Norges Blindeforbund                                           

Norges Fotografforbund                                                   

Norges Juristforbund                                             

Norsk Artistforbund                                               

Norsk Bibliotekforening                                                    

Norsk Billedhoggerforening                                             

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening          

Norsk Filmforbund                                                

Norsk Filmklubbforbund                                                  

Norsk forening for jus og edb                                           

Norsk Journalistlag                                                

Norsk Komponistforening                                                 

Norsk Kritikerlag                                                   

Norsk kulturråd                                                      

Norsk Lokalradioforbund                                                  

Norsk Musikkforleggerforening                                      

Norsk Oversetterforening                                                 

Norsk Presseforbund                                             

Norsk Redaktørforening                                                   

Norsk Rockforbund                                               

Norsk Sceneinstruktørforening                                        

Norsk Skuespillerforbund                                                 

Norsk Videogramforening                                                

Norske Arkitekters Landsforbund                       

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere                      

Norske Billedkunstnere                                                    

Norske Dansekunstnere                                                   

Norske Dramatikeres Forbund                                        

Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening           

Norske filmbyråers forening                                            

Norske Filmregissører                                           

Norske Grafikere                                                   

Norske Kunsthåndverkere                                               

Norske Reklamefotografer                                               

Norske Scenografer                                               

Norske Tekstilkunstnere                                                  

NORWACO                                                             

NRK AS                         

Næringslivets Hovedorganisasjon  - NHO

P4 Radio Hele Norge                                             

Post- og teletilsynet                                                

Riksarkivet                    

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening    

Samisk Kunstnerråd                                              

SBS Radio Norge AS                                              

Simonsens Advokatfirma AS                                            

Styret for industriell rettsvern                                          

Tegnerforbundet                                                    

Tele2                                                                        

Telenor                                                                    

TONO                                                                      

TV 2 AS                                                                   

TVNorge AS                                                           

Unge Kunstneres Samfund                                                          

Universitets- og høgskolerådet

Virke                                                                        

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund                           

 

 

 

Til toppen