Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett til del av stilling og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.

Status: På høring

Høringsfrist: 31.10.2017