Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Arbeidsdepartementet (AD) har i fellesskap sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Høringsfrist er 30. september 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2010