Høring - Endringer i lov og forskrift om kringkasting vedr. reklameavbruddsregler

Forslag om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting. Forslagene gjelder reglene for reklameavbrudd i fjernsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2009

Resultat:

Forskrift om kringkasting §3-7 endret 16. okt. 2009, 23. okt. 2009.