Høring - endringer i patentforskriften (samarbeid mellom patentmyndigheter om utnyttelse av patenterbarhetsvurderinger)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2011